Kindermiasto Zgorlitz (w skórcie Kimi*) jest dziecięcą grą miejską na dużą skalę, opartą na pedagogicznej koncepcji miast dzieci, która odbywa się co dwa lata podczas przerwy wakacyjnej w Polsce i Saksonii. Do udziału zaproszone są wszystkie dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W ciągu 8 dniu około 200 uczestniczących w projekcie dzieci ma możliwość stworzenia własnego miasta. Uczestnicy mogą w Kimi wypróbować różne „zawody“ i pracować np. w administracji miejskiej (ratusz, bank, urząd pracy), w warsztacie stolarskim, agencji reklamowej, orkiestrze, biurze IT lub cyrku. Jest to nie tylko okazja do tego, aby zobaczyć jak wyglądają te zawody, ale również możliwość zdobycia doświadczenia, jak może funkcjonować współpraca międzynarodowa i międzykulturowa.

„Kindermiasto Zgorlitz“ jest neologizmem powstałym z połączenia słów Kinder (po polsku dzieci) oraz miasto (po niemiecku Stadt) jak i nazw miast Zgorzelec i Görlitz.*

 

W Kimi dzieci pracują w jednym z pięciu obszarów życia społecznego: instytucjach miejskich, mediach, kulturze, sporcie lub gastronomii. Za pracę otrzymują wypłatę w miasteczkowej walucie (słonie, wielbłądy, małpy, żaby). Zarobione pieniądze mogą wydawać w czasie wolnym na zakupy lub usługi na terenie Kimi. Każdego dnia obywatele spotykają się na wspólnych zebraniach, na których omawiają bieżące sprawy i ustalają zasady wspólnego życia. Tak jak w prawdziwym mieście, w Kindermieście Zgorlitz odbywają się wybory na burmistrza. Kandydaturę może zgłosić każdy uczestnik. Na ten urząd wybierani zostają dwaj przedstawiciele, jeden polski oraz niemiecki burmistrz. Wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której zgłoszeni kandydaci przekonują mieszkańców do oddania na siebie głosu.

Językami urzędowymi w Kindermieście Zgorlitz są polski i niemiecki. Wszystkie oferty pracy, dokumenty, imprezy, spotkania itp. są więc sporządzane i prowadzone w obu językach. Ponieważ nie wszystkie dzieci i dorośli znają drugi język, w mieście dzieci potrzebni są liczni pośrednicy językowi. Dwujęzyczne dzieci chętnie same podejmują się tego zadania. Wspierają ich w tym dorośli oraz biuro tłumaczeń.

▹ Współpraca transgraniczna między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

▹ Nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów

▹ Przezwyciężanie barier językowych, uprzedzeń i stereotypów

▹ Poznawanie różnych zawodów i przyszłych branż

▹ Poczucie własnej skuteczności u dzieci

▹ Wzmacnianie zainteresowań i zdolności dzieci

▹ Promowanie odpowiedzialnego zachowania i niezależności

▹ Doświadczanie złożonych procesów demokratycznych i ekonomicznych poprzez zabawę

▹ Zachęcanie dzieci do aktywnego kształtowania własnego życia i uczestniczenia w

procesach społecznych

▹ Edukacja kulturalna

▹ Erschaffung einer Vorbildstadt für die Erwachsenen

▹ I oczywiście mnóstwo zabawy