Meetingpoint Memory Messiaen e.V.
Demianiplatz 40
02826 Görlitz

Telefon: (+49) 03581 661 269
E-Mail: info@meetingpointmm.eu

Reprezentowane przez:
Frank Seibel
Philipp Bormann

Dane rejestrowe:
Wpisane do rejestru stowarzyszeń.
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Dreźnie
Numer rejestracyjny: VR 6782

DISCLAIMER – WSKAZÓWKI PRAWNE

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności
Treści prezentowane na tej stronie internetowej przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności. Dostawca treści nie gwarantuje jednak ich dokładności, kompletności i aktualności. Korzystanie z zawartości stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Artykuły podpisane imieniem i nazwiskiem przedstawiają opinie autora, jednak nie zawsze są zgodne z opinią usługodawcy. Wyłączne korzystanie ze strony internetowej usługodawcy nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a usługodawcą.

§ 2 Linki zewnętrzne
Ta strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialność ponosi zawsze usługodawca lub operator danej strony. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem treści naruszających prawo w momencie wstawiania odnośnika. Treści naruszające prawo nie były widoczne w momencie wstawiania odnośnika. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Dostawca treści nie jest w stanie sprawować stałej kontroli nad odnośnikami zewnętrznymi, jeśli nie pojawiły się konkretne informacje o naruszeniu przepisów prawa. Bezzwłocznie po powzięciu wiedzy o naruszeniu prawa takie łącza zewnętrzne zostaną usunięte.

§ 3 Prawo autorskie i pokrewne prawa ochrony własności intelektualnej
Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego i pokrewnym prawom ochrony własności intelektualnej. Każde wykorzystanie, które nie jest dopuszczalne na mocy przepisów prawa autorskiego i pokrewnych praw ochrony własności intelektualnej wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody autora lub posiadacza przedmiotowych praw. Powyższe zastrzeżenie obowiązuje w szczególności w zakresie powielania, edycji, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Przedstawianie tej strony w obcych ramkach dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą.

§ 4 Szczególne warunki wykorzystywania
Jeśli szczególne warunki dotyczące poszczególnych sposobów wykorzystywania tej strony internetowej różnią się od zapisów powyższych paragrafów, w stosownym miejscu znajdzie się jednoznaczna informacja na ten temat. W takim przypadku dla każdej sytuacji obowiązują szczególne warunki dotyczące konkretnego rodzaju wykorzystywania.

Źródło: experten-branchenbuch.de