Kindermiasto Zgorlitz to projekt, w którym podczas każdej edycji bierze udział ponad 200 uczestników oraz 70 pracowników w każdym wieku, którzy w różnym stopniu, w różnym zakresie czasu i w różnej formie angażują się podczas długich miesięcy przygotowań oraz trwania projektu.

Językami urzędowymi w Kindermieście Zgorlitz są polski i niemiecki, a oferty pracy, dokumenty, imprezy, spotkania itp. są sporządzane i przeprowadzane w dwóch językach. Chociaż dwujęzyczne dzieci chętnie same oferują swoją pomoc w tłumaczeniu innym, to niezbędny jest zespół tłumaczy i pośredników językowych, którzy dbają o komunikację między dziećmi. Wszystkim tych, którzy mają niezbędne umiejętności językowe (albo są w trakcie ich zdobywania i chcieliby zdobyć niezbędne doświadczenie) proponujemy dołączenie do naszego zespołu w lipcu 2023.

Wymagany wiek pomocnika językowego: 16+.

Stanowiska “pracy” i warsztaty są najważniejszymi elementami życia w Kindermieście. Jakość i szeroki wachlarz oferty “zawodowej” determinują ostateczność jakość projektu i choć w naszej ofercie zawodów znajdują się takie, które “wracają” już od lat, chcemy, by wybór nowych warsztatów i zawodów odzwierciedlał zmiany, które przechodzi świat wokół nas – ciągle szukamy nowych rozwiązań i jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. Kindermiasto zmienia i rozwija się w trakcie każdej edycji.

Prowadzący stanowisko pracy jest odpowiedzialny za przygotowanie oferty, która spełniałaby walor edukacyjny, umożliwiała zdobycie nowych umiejętności “zawodowych”, rozwój umiejętności interpersonalnych i kreatywność. Częścią naszego zespołu są zarówno stowarzyszenia i organizacje, które prowadzą działalność edukacyjną, jak i osoby prywante, wyspecjalizowane w dziedzinie, której dotyczy ich stanowisko pracy, i mające doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą.

Każdego dnia w Kindermieście niezbędna jest pomoc wolontariuszy, którzy pomagają w płynnym przebiegu gry: podczas rejestracji uczestników, wydawaniu obiadu, jako wsparcie przy stanowiskach pracy lub podczas budowy i rozbudowy Kindermiasta w dniach 17 i 28 lipca.

Znaczną część naszego teamu wolontariuszy stanowią uczestnicy poprzednich edycji, których wiek nie pozwala na udział w formie uczestnika. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 14+, które dobrze wspominają projekt z poprzednich lat i chcą się doświadczyć Kindermiasta “z drugiej strony”.

W sprawie każdej z wyżej wymienionych form prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu pod adresem info@kindermiasto.eu melden.