Polityka prywatności

Informacje ogólne i obowiązkowe

 

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Meetingpoint Memory Messiaen e.V.
Daniel Gütschow
Demianiplatz 40
02826 Görlitz

Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, danych kontaktowych itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych mogą być wykonywane za wyraźną zgodą użytkownika. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą e-mailową zawiadomienie bez zachowania określonej formy. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego do dnia odwołania zgody.

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych dla kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników rządu ds. ochrony danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod następującym adresem internetowym:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo udostępniania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy, dla siebie lub osoby trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wówczas nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Dostęp, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Państwu prawo uzyskania w dowolnym czasie nieodpłatnego dostępu do przechowywanych danych osobowych, uzyskania informacji dotyczących ich pochodzenia, odbiorcy i celu przetwarzania danych, a także - w stosownych przypadkach - prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Pytania dotyczące powyższych kwestii oraz inne pytania w sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres podany w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  • strona odwiedzona w naszej domenie
  • data i godzina wysłania zapytania do serwera
  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • adres IP

Powyższe dane nie są zestawiane wraz z innymi źródłami danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w celu wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Podczas wywoływania strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube zostaje poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

YouTube może przypisać Państwa zachowanie podczas przeglądania strony bezpośrednio do Państwa osobistego profilu, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube. Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze wylogowanie.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych treści online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. Pliki cookie służą nam do opracowania efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty, bardziej przyjaznej dla użytkownika.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe rodzaje plików cookie są zapisywane na urządzeniu peryferyjnym do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach i uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcje dostępne na tej stronie internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub udostępnienia konkretnych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka z produktami), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia niezakłóconego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. cookies do analizy aktywności użytkowników w internecie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy sieci jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa urządzeniu i które umożliwiają analizę użytkowania witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są zapisywanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako administratorzy tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej lub reklamy.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć niektóre funkcje dostępne na tej stronie internetowej. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z witryny, w tym adresu IP i dalszego przetwarzania przez Google. Jest to możliwe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki. Dostęp do niej otrzymają Państwo za pośrednictwem poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Zapisany zostanie plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na naszej witrynie: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie w imieniu administratora

Aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych, została zawarta umowa z Google na przetwarzanie w imieniu administratora.

Dane demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Można jej używać do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych odwiedzających od osób trzecich. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w każdej chwili. Można to zrobić poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji "Wycofanie zgody na gromadzenie danych".

Źródło: Datenschutz-Konfigurator http://www.mein-datenschutzbeauftragter.de/