Kindermiasto (w skórcie Kimi*) odbywa się w Görlitz-Zgorzelcu co dwa lata podczas przerwy wakacyjnej w Polsce i Saksonii. Do udziału zaproszone są wszystkie dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W ciągu 8 dniu około 200 uczestniczących w projekcie dzieci ma możliwość stworzenia własnego miasta. Jest to nie tylko okazja do tego, aby wypróbować się w wybranym zawodzie, ale również możliwość zdobycia doświadczenia, jak może funkcjonować współpraca międzynarodowa i międzykulturowa.

„Kindermiasto Zgorlitz“ jest neologizmem powstałym z połączenia słów Kinder (po polsku dzieci) oraz miasto (po niemiecku Stadt) jak i nazw miast Zgorzelec i Görlitz.*

W Kimi dzieci mogą pracować np. w restauracji, w administracji miejskiej (ratusz, bank, urząd pracy), w warsztacie stolarskim lub w agencji reklamowej. Za pracę otrzymują wypłatę w miasteczkowej walucie (słonie, wielbłądy, małpy, żaby). Zarobione pieniądze mogą wydawać na zakupy lub usługi na terenie Kimi. Każdego dnia mieszkańcy spotykają się na wspólnych zebraniach, na których omawiają codzienne życie w mieście dzieci i ustalają zasady wspólnego życia.

Językami urzędowymi w Kindermieście Zgorlitz są polski i niemiecki. Wszystkie oferty pracy, dokumenty, imprezy, spotkania itp. są więc sporządzane i prowadzone w obu językach. Ponieważ nie wszystkie dzieci i dorośli znają drugi język, w mieście dzieci potrzebni są liczni pośrednicy językowi. Dwujęzyczne dzieci chętnie same podejmują się tego zadania. Wspierają ich w tym dorośli oraz biuro tłumaczeń.

Współpraca transgraniczna między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

Nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów 

Przezwyciężanie barier językowych, uprzedzeń i stereotypów 

Poznawanie różnych zawodów i przyszłych branż

Poczucie własnej skuteczności u dzieci 

Wzmacnianie zainteresowań i zdolności dzieci 

Promowanie odpowiedzialnego zachowania i niezależności

Doświadczanie złożonych procesów demokratycznych i ekonomicznych poprzez zabawę 

Zachęcanie dzieci do aktywnego kształtowania własnego życia i uczestniczenia w procesach społecznych  Gemeinschaftsprozessen 

Edukacja kulturalna

Edukacja kulturaln

I oczywiście mnóstwo zabawy