Czym jest Miasto Dzieci?

Die Kinderstadt „nasze miasto – unsere stadt“ ist ein Ferienangebot in Görlitz/Zgorzelec für Kinder im Alter von 7 und 14 Jahren. Wir laden 200 Kinder ein, für zwei Wochen ihre eigene Stadt zu gestalten: Die teilnehmenden Kinder können nicht nur Berufe ausprobieren, sondern sich auch als Kandidatin oder Kandidat für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen, neue Freunde kennen lernen und selbst erfahren, wie internationale und interkulturelle Verständigung funktionieren können. Die Kinderstadt findet alle zwei Jahre abwechselnd in Görlitz und Zgorzelec während der sächsischen und polnischen Sommerferien statt.

Organizacja Miasta Dzieci nie byłaby możliwa, gdyby nie wspólna inicjatywa zgorzeleckich i görlitzkich organizacji pozarządowych, inicjatyw, firm, administracji miejskiej oraz osób prywatnych. Podczas przygotowań oraz w trakcie dwóch tygodni projektowych wspiera nas ponad 70 pracowników i wolontariuszy.

 
Cele

Wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży
W projekcie chodzi przede wszystkim o aktywny udział - dzieci i młodzież sami decydują o tym, gdzie pracują i czy w ogóle pracują, jakie w mieście obowiązują przepisy, itd. Na koniec każdego dnia odbywają się spotkania mieszkańców, podczas których dzieci mogą wyrazić swoje skargi, pochwały bądź uwagi.

Wzmocnienie demokracji
Miasto Dzieci jest miastem demokratycznym. Mieszkańcy Miasta Dzieci biorą udział w wyborach, spotkaniach miejskich oraz mają wpływ na decyzje polityczne.

Förderung der Interkulturalität
In „nasze miasto – unsere stadt“ arbeiten, spielen, lernen und leben Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Polen zusammen. Da alle Angebote zweisprachig sind, ermöglichen wir das Kennenlernen und Miteinander zweier Kulturen.

Kinderstadt als Netzwerkprojekt und Erfahrungsraum für Studenten und junge Erwachsene
Die Kinderstadt „nasze miasto – unsere stadt“ ist von Vereinen und Initiativen aus Görlitz und Zgorzelec initiiert. Neben dem wertvollen pädagogischen Angebot für Kinder und Jugendliche, lernen sich auch die Vereine und Initiativen aus Görlitz und Zgorzelec kennen.

Kto organizuje Miasto Dzieci?

Projekt „nasze miasto – unsere stadt” jest wspólną inicjatywą organizacji Ca-Tee-Drale Görlitz e.V., esta e.V. oraz Vereins „nasze miasto – unsere stadt“ , a nad koordynacją czuwa  MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V..

.