Czym jest Miasto Dzieci?

Miasto Dzieci "unsere stadt - nasze miasto" odbywa się w Görlitz-Zgorzelcu co dwa lata podczas przerwy wakacyjnej w Polsce i Saksonii. Do udziału zaproszone są wszystkie dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przez dwa tygodnie około 200 uczestniczących w projekcie dzieci ma możliwość stworzenia własnego miasta. Jest to nie tylko okazja do tego, aby wypróbować się w wybranym zawodzie, lecz także do startu w wyborach na burmistrza, poznania nowych przyjaciół i doświadczenia, jak może funkcjonować współpraca międzynarodowa i międzykulturowa.

Organizacja Miasta Dzieci nie byłaby możliwa, gdyby nie wspólna inicjatywa zgorzeleckich i görlitzkich organizacji pozarządowych, inicjatyw, firm, administracji miejskiej oraz osób prywatnych. Podczas przygotowań oraz w trakcie dwóch tygodni projektowych wspiera nas ponad 70 pracowników i wolontariuszy.

 
Cele

Wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży
W projekcie chodzi przede wszystkim o aktywny udział - dzieci i młodzież sami decydują o tym, gdzie pracują i czy w ogóle pracują, jakie w mieście obowiązują przepisy, itd. Na koniec każdego dnia odbywają się spotkania mieszkańców, podczas których dzieci mogą wyrazić swoje skargi, pochwały bądź uwagi.

Wzmocnienie demokracji
Miasto Dzieci jest miastem demokratycznym. Mieszkańcy Miasta Dzieci biorą udział w wyborach, spotkaniach miejskich oraz mają wpływ na decyzje polityczne.

Wzmocnienie międzynarodwego myślenia
W „nasze miasto – unsere stadt“ dzieci i młodzież z Polski i Niemiec wspólnie pracują, bawią się i uczą. Wszystkie przygotowane są dwujęzyczne dzięki czemu możliwe jest wzajemne poznanie się.

Miasto Dzieci jako projekt sieciowy i szansa na zdobycie doświadczenia dla studentów i młodych dorosłych
Miasto Dzieci „nasze miasto-unsere stadt” zostało zainicjowane przez organizacje ze Zgorzelca i Görlitz. Projekt jest więc nie tylko cennym przedsięwzięciem pedagogicznym kierowanym do dzieci i młodzieży, lecz również umożliwia nawiązanie (bądź zacieśnienie) kontaktów między różnymi inicjatywami. Ponadto udział w projekcie na zasadzie wolontariatu stanowi szansę dla studentów na zdobycie cennych doświadczeń, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym.

Kto organizuje Miasto Dzieci?

Projekt „nasze miasto – unsere stadt” jest wspólną inicjatywą organizacji Ca-Tee-Drale e.V., esta e.V. oraz stowarzyszenia „nasze miasto – unsere stadt”, a nad koordynacją czuwa MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. Ca-Tee-Drale Görlitz e.V., esta e.V. oraz Vereins „nasze miasto – unsere stadt“ , a nad koordynacją czuwa  MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V..