Czym jest Miasto Dzieci? 

Miasto Dzieci to, jak sama nazwa mówi, miasto tylko dla dzieci! W czasie letnich wakacji zapraszamy dzieci z Polski i Niemiec na dwa tygodnie do stworzenia własnego miasta. W tym mieście razem z innymi dziećmi możesz decydować między innymi o tym, gdzie chcesz pracować, kto zostanie burmistrzem oraz jakie zasady będą w Mieście Dzieci obowiązywały, aby zapewnić zgodę wśród wszystkich obywateli.

Każdego dnia możesz pracować w wybranym zawodzie, a zarobione w tym czasie pieniądze wydawać potem na zajęcia rekreacyjne lub na zakupy w sklepie Miasta Dzieci. 

Jak działa Miasto Dzieci? 

Miasto Dzieci to prawdziwe miasto w miniaturze. Znajdziesz tam biuro meldunkowe, urząd pracy, różne zawody oraz rozmaite możliwości spędzania wolnego czasu, a także ratusz, w którym urzęduje dwóch burmistrzów i wiele innych.

A to wszystko po polsku i po niemiecku!
W Mieście Dzieci mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W czasie wszystkich czynności będą wspierane przez dorosłych opiekunów. Rodzice mają wstęp na teren Miasta Dzieci tylko w ramach zwiedzania z przewodnikiem.

Jak wygląda plan dnia w Mieście Dzieci? 

09:00 - rejestracja w urzędzie meldunkowym 

09:30 - otwarcie Urzędu Pracy

10:00 -12:00 - czas pracy 

12:00 - 13:00 - przerwa obiadowa i czas wolny

13:00 - 15:00 - czas pracy

15:00 - 15:30 - czas wolny

15:30 - 16:00 - zebranie obywateli miasta

16:00 - zamknięcie Miasta Dzieci

Jakie są zawody i możliwości spędzania wolnego czasu?

W Mieście Dzieci można znaleźć wiele różnych miejsc pracy i zajęć rekreacyjnych. Będą one tu na bieżąco publikowane.

Informacje dla rodziców

Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na to, aby ubiór dziecka był odpowiedni do panującej pogody. W razie deszczu postaramy się, na ile to możliwe, przenieść atrakcje do budynku. 

Obiad wliczony jest w opłatę za uczestnictwo. Dla wszystkich uczestników zapewniamy również wodę. 

W czasie trwania zajęć dzieci pozostają pod opieką pełnoletnich opiekunów. Samodzielne opuszczanie terenu Miasta Dzieci jest dozwolone tylko za zgodą rodziców.

Rodzice są zobowiązani przywieźć i odebrać dziecko z zajęć. Jeśli dziecko powinno samodzielnie przychodzić i wracać z zajęć do domu, należy zaznaczyć odpowiednią zgodę w formularzu rejestracyjnym.

W czasie trwania Miasta Dzieci będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania wideo, które zostaną wykorzystane do tworzenia dokumentacji projektu, a także jego promocji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w tych celach, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym.