Czym jest Miasto Dzieci? 

Miasto Dzieci to, jak sama nazwa mówi, miasto tylko dla dzieci! W czasie letnich wakacji zapraszamy dzieci z Polski i Niemiec na dwa tygodnie do stworzenia własnego miasta. W tym mieście razem z innymi dziećmi możesz decydować między innymi o tym, gdzie chcesz pracować, kto zostanie burmistrzem oraz jakie zasady będą w Mieście Dzieci obowiązywały, aby zapewnić zgodę i pokój. In den Sommerferien laden wir zwei Wochen lang deutsche und polnische Kinder ein, ihre eigene Stadt zu gestalten. In dieser Stadt dürft ihr gemeinsam mit den anderen Kindern selbst entscheiden: Was wollt ihr arbeiten? Wer wird Bürgermeister? Welche Regeln braucht die Kinderstadt für ein friedliches Zusammenleben? 

Każdego dnia możesz pracować w wybranym zawodzie, a zarobione w tym czasie pieniądze wydawać potem na zajęcia rekreacyjne lub na zakupy w sklepie Miasta Dzieci. 

Jak działa Miasto Dzieci?

Miasto Dzieci to prawdziwe miasto w miniaturze. Znajdziesz tam biuro meldunkowe, urząd pracy, różne zawody oraz rozmaite możliwości spędzania wolnego czasu, a także ratusz, w którym urzęduje dwóch burmistrzów i wiele innych. 

A to wszystko po polsku i po niemiecku!
W Mieście Dzieci mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W czasie wszystkich czynności będą wspierane przez dorosłych opiekunów. Rodzice mają wstęp na teren Miasta Dzieci tylko w ramach zwiedzania z przewodnikiem.

Jak wygląda plan dnia w Mieście Dzieci? 

9-9:30 Uhr wstęp

9:30 Uhr wybór stanowiska pracy

10-15:30 Uhr czas pracy

11:45-13:15 Uhr przerwa obiadowa

13-13:30 Uhr zebranie obywateli miasta

15:30-15:45 Uhr zebranie obywateli miasta „kompakt“

16 Uhr zamknięcie Miasta Dzieci


Jakie są zawody i możliwości spędzania wolnego czasu?

W Mieście Dzieci można znaleźć wiele różnych miejsc pracy i zajęć rekreacyjnych. Będą one tu na bieżąco publikowane.

Informacje dla rodziców

Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na to, aby ubiór dziecka był odpowiedni do panującej pogody. W razie deszczu postaramy się, na ile to możliwe, przenieść atrakcje do budynku. 

Obiad wliczony jest w opłatę za uczestnictwo. Dla wszystkich uczestników zapewniamy również wodę. 

W czasie trwania zajęć dzieci pozostają pod opieką pełnoletnich opiekunów. Samodzielne opuszczanie terenu Miasta Dzieci jest dozwolone tylko za zgodą rodziców.

Rodzice są zobowiązani przywieźć i odebrać dziecko z zajęć. Jeśli dziecko powinno samodzielnie przychodzić i wracać z zajęć do domu, należy zaznaczyć odpowiednią zgodę w formularzu rejestracyjnym.

W czasie trwania Miasta Dzieci będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania wideo, które zostaną wykorzystane do tworzenia dokumentacji projektu, a także jego promocji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w tych celach, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym.