Dokumentacja Kindermiasto Zgorlitz 2021

  • Post author:
  • Post category:Allgemein

Broszura dotycząca Kindermiasta Zgorlitz 2021 jest już dostępna. W ramach małego, przedświątecznego prezentu możecie zapoznać się z nią na naszej stronie internetowej.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestni(cz)kom i sympaty(cz)kom naszego projektu oraz życzyć Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.